UE Funding

Firma Forner jest beneficjentem  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W jego ramach realizujemy projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Forner Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w branży meblarskiej” oraz projekt pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy Forner Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnych produktów i usług oraz wykorzystanie ICT w branży meblarskiej".