UE Funding

Firma Forner jest ukierunkowana na wprowadzenie na polski rynek wszelkich nowości branży meblarskiej w znaczeniu wzorniczym jak i technologicznym. Pomagają ten cel realizować m.in. środki z programów Unii Europejskiej. Forner jest beneficjentem funduszy UE. Przy współudziale środków unijnych zakupiliśmy m.in. nowoczesną linię do produkcji płyt. Na tej podstronie znajdziesz informacje o aktualnie trwających oraz zakonczonych projektach realizowanych przez Forner przy dofinansowaniu z UE. 

 

AKTUALNE PROJEKTY 

 

Forner Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

Tytuł Projektu: Wzrost konkurencyjności spółki Forner poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej

Wartość Projektu: 5 301 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 849 000,00 PLN

Cel Projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów

Planowane Efekty:

Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek

Wzrost przychodów i poprawa wyniku finansowego

Optymalizacja produkcji

Zwiększenie wydajności produkcji, skrócenie czasu realizacji zamówień

Usprawnienie komunikacji z klientem, budowanie pozytywnego wizerunku firmy

Wzrost rozpoznawalności marki

Pozyskanie nowych, stałych rynków zbytu

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

Forner Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

I Etap

Tytuł Projektu: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Forner Sp. z o.o. poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego

Wartość Projektu: 113 652,00 PLN

Wartość dofinansowania: 78 540,00 PLN

Cel Projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

Planowane Efekty: Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się na wdrożenie nowych produktów na rynek.

 

 

Firma Forner jest beneficjentem  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W jego ramach realizujemy projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Forner Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w branży meblarskiej” oraz projekt pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy Forner Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnych produktów i usług oraz wykorzystanie ICT w branży meblarskiej".

 

OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe z dnia: 15.09.2016 r. na realizację audytu wzorniczego w firmie Forner Sp. z o.o. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”

Zapraszam do składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej, zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

zapytanie ofertowe

 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

Informacja o wyniku postępowania

W dniu 28.09.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach planowanego do realizacji projektu w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję  - etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W wyniku dokonanej analizy ofert do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę:

AB STUDIO Anna Bedlicka - Góźdź

 

---

Zapytanie ofertowe z dnia: 08-12-2015  na realizację audytu wzorniczego w firmie Forner Sp. z o.o. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2