Ciemnozielone fronty mebli biurowych z płyty Velvet

Velvet ultramatt 4258 + Yosemite S016 Arera