Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

doceniamy Twoje zaufanie i fakt, że powierzyłeś nam swoje dane osobowe. Przykładamy do ich ochrony dużą wagę. W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) chcielibyśmy Cię poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, w tym realizowanie Twoich zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy.

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Forner, polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Forner, polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

d) w celu kierowania do Ciebie przez Forner treści marketingowych.

Jeżeli więc jesteś Klientem firmy Forner, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia i obsługi Twoich zamówień, zapytań, ewentualnych reklamacji, a także realizacji obowiązków prawnych ciążących na Forner sp. z o.o. i realizacji uzasadnionych interesów obejmujących: dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania lub wnioski, badanie satysfakcji klientów; marketing bezpośredni naszych produktów i usług, badanie Twoich preferencji w celu przygotowania informacji marketingowych dostosowanych do Twoich potrzeb.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym. Oznacza to, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Forner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Turystyczna 134D. 

Żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@forner.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Forner sp. z o.o., ul. Turystyczna 134D; 20 – 258 Lublin.

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas Twojego kontaktu z nami. Dane mogły zostać przekazane osobiście, telefonicznie, listownie, drogą mailową lub w innej formie elektronicznej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz maksymalnie 10 lat  po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego. W celach marketingowych oraz w przypadku programów lojalnościowych przez okres trwania umowy, do zakończenia akcji promocyjnych lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej

Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

– Nazwa Firmy, adres/siedziba firmy, NIP, numer telefonu, adres e-mail (dla podmiotów gospodarczych)

– Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (dla osób fizycznych)

Jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz w naszej firmie, pracownikom odpowiedzialnym za obsługę klienta oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę klientów firmy Forner, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

– prawo dostępu,

– sprostowania,

– usunięcia Twoich danych,

– ograniczenia ich przetwarzania,

– prawo do ich przenoszenia,

– prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

– w kontekście żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– w kontekście żądania usunięcia danych: twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Forner; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– w kontekście żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Pamiętaj, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

• Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

• Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacja o pozostałych mechanizmach, które stosujemy na naszej stronie

Google Analytics (więcej informacji na stronie: google.com/analytics/);

Facebook i Pixel Facbook (więcej informacji na stronie: facebook.com);

Instagram (więcej informacji na stronie: Instagram.pl);

Pinterest (więcej informacji na stronie: Pinterest.pl);

Youtube (więcej informacji na stronie: www.youtube.com);

powrót
Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie
powrót