UE Funding

Firma Forner jest ukierunkowana na wprowadzenie na polski rynek wszelkich nowości branży meblarskiej w znaczeniu wzorniczym jak i technologicznym. Pomagają ten cel realizować m.in. środki z programów Unii Europejskiej. Forner jest beneficjentem funduszy UE. Przy współudziale środków unijnych zakupiliśmy m.in. nowoczesną linię do produkcji płyt. Na tej podstronie znajdziesz informacje o aktualnie trwających oraz zakonczonych projektach realizowanych przez Forner przy dofinansowaniu z UE. 

Aktualne projekty

Instalacja fotowoltaiczna Forner

„Forner” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Instalacja fotowoltaiczna Forner”

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Planowane efekty: Doposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (energia słońca).

Umowa o dofinansowanie nr. RPLU.15.01.00-06-0023/22
Tytuł projektu: Instalacja fotowoltaiczna Forner
Wartość projektu: 272 329,33 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 121 773,27 PLN

Internacjonalizacja Firmy Forner – rynki afrykańskie

Forner realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 1.2.Internacjonalizacja MŚP „Internacjonalizacja Firmy Forner – rynki afrykańskie”

Celem projektu jest rozwój internacjonalizacji firmy i promocja marki własnej na nowych rynkach zagranicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 284.750,00 PLN

„Wzrost konkurencyjności Forner poprzez wdrożenie działań związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0”

Forner realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wzrost konkurencyjności Forner poprzez wdrożenie działań związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB
Pilotaż Przemysł 4.0

Tytuł Projektu: Wzrost konkurencyjności Forner poprzez wdrożenie działań związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0
Wartość Projektu: 1 178 702,85 PLN
Wartość dofinansowania: 639 850,75 PLN

Cel Projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w mapie drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 skutkujące wdrożeniem nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie i realizację procesów produkcyjnych, zintegrowanego z posiadaną automatyką przemysłową (1) wdrożeniem zautomatyzowanego inteligentnego magazynu wyposażonego w roboty magazynowe (2)

Planowane efekty:
– wzrost konkurencyjności firmy;
– zwiększenie wydajności realizacji procesów produkcyjnych, magazynowych, zaopatrzeniowych, sprzedażowych oraz logistycznych;
– automatyzacja procesów logistyki wewnętrznej;
– obniżenie kosztów związanych z obsługą i realizacją produkcji oraz obsługi magazynowej.

„Wzrost konkurencyjności produktów firmy FORNER na rynkach międzynarodowych”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

„Wzrost konkurencyjności produktów firmy FORNER na rynkach międzynarodowych”

Celem projektu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na nowych rynkach zagranicznych  ze szczególnym uwzględnieniem rynków arabskich oraz rozwój działalności na nowych rynkach zagranicznych.

Rezultatem projektu będzie wzrost rynków(krajów), na których  wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów na rynkach arabskich.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-06-0002/21-00
Całkowita wartość projektu  wynosi  60.100,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi   45 075,00 PLN

Produkcja energii odnawialnej w Forner Sp. z o.o.

„Forner” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Produkcja energii odnawialnej w Forner Sp. z o.o.”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 225 202,73 PLN

Szczegóły:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku / Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Tytuł Projektu: Produkcja energii odnawialnej w Forner Sp. z o.o.
Wartość Projektu: 426 152, 88 PLN
Wartość dofinansowania: 225 202, 73 PLN
Cel Projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego
Planowane Efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (energia słońca).

Wzrost konkurencyjności produktów firmy Forner na rynkach międzynarodowych

„Forner” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wzrost konkurencyjności produktów firmy FORNER na rynkach międzynarodowych.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 392 035,92 PLN

Szczegóły: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu:  „Wzrost konkurencyjności produktów firmy FORNER na rynkach międzynarodowych”
Cel projektu: Celem projektu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na nowych rynkach zagranicznych  oraz rozwój działalności na nowych rynkach zagranicznych.
Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie wzrost rynków(krajów), na których  wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów
Całkowita wartość projektu wynosi: 570.400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 392.035,92 PLN

Rozwój działalności eksportowej Forner Sp. z o.o.

„Forner” Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności eksportowej Forner Sp. z o.o.”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Forner, promocja produktów oraz nawiązanie trwałych relacji z odbiorcami płyt i frontów meblowych z całego świata

Dofinansowanie projektu z UE: 117 548,92 PLN

Szczegóły:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw.
Działanie 3.9 Udział w targach i misjach.
Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej Forner Sp. z o.o.
Wartość Projektu: 180 731, 46 PLN
Wartość dofinansowania: 117 548, 92 PLN
Cel projektu: Wzrost konkurencyjności Forner, promocja produktów oraz nawiązanie trwałych relacji z odbiorcami płyt i frontów meblowych z całego świata
Planowane efekty: poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Forner Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym; pozyskanie nowych rynków zbytu; pozyskanie nowych klientów instytucjonalnych; wzrost przychodów / zysków przedsiębiorstwa.

Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa Forner sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 „Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa FORNER sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne”

Celem projektu jest nawiązanie współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami na nowych rynkach zagranicznych  oraz rozwój działalności na nowych rynkach zagranicznych.

Rezultatem projektu będzie wzrost rynków (krajów), na których  wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów

Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.02.00-06-0003/19-00
Całkowita wartość projektu:  295.101,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 217.855,00  PLN

Wzrost konkurencyjności Forner poprzez wdrożenie wyników prac B+R

Forner sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw / Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – pomoc zwrotna.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Forner poprzez wdrożenie wyników prac B+R

Wartość projektu: 3 598 640,62 PLN

Wartość dofinansowania: 1 473 461,29 PLN

Cel projektu: Wzrost innowacyjności firmy przez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej opracowanych w wyniku prac B+R prowadzonych na zlecenie Forner Sp. z o.o.

Planowane efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do wdrożenia innowacji procesowej:
– sposobu oklejania płyt drewnopochodnych wysokopołyskową folią transparentną PMMA z utwardzoną powłoką lakierem UV przy wykorzystaniu kleju termotopliwego PUR z dodatkiem stabilizatorów UV;
– wykorzystania do oklejania płyt drewnopochodnych zmodyfikowanej operacji nanoszenia na element kleju termotopliwego PUR oraz innowacji produktowej w postaci: płyt drewnopochodnych pokrytych wysokopołyskową folią transparentną PMMA z utwardzoną powłoką lakierem UV (sklejki pokryte połyskową folią transparentną odporną na zarysowania (1) płyty fornirowane pokryte połyskową folią transparentną odporną na zarysowania (2), płyty laminowane pokryte połyskową folią transparentną odporną na zarysowania (3).

Wzrost konkurencyjności spółki Forner poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej

Forner Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

Tytuł Projektu: Wzrost konkurencyjności spółki Forner poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej

Wartość Projektu: 5 301 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 849 000,00 PLN

Cel Projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów

Planowane Efekty:

  • Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek
  • Wzrost przychodów i poprawa wyniku finansowego
  • Optymalizacja produkcji
  • Zwiększenie wydajności produkcji, skrócenie czasu realizacji zamówień
  • Usprawnienie komunikacji z klientem, budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • Wzrost rozpoznawalności marki
  • Pozyskanie nowych, stałych rynków zbytu

Wyniki postępowań dotyczących projektu znajdują się na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Projekty zakończone

Forner Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

I Etap

Tytuł Projektu: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Forner Sp. z o.o. poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego

Wartość Projektu: 113 652,00 PLN

Wartość dofinansowania: 78 540,00 PLN

Cel Projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

Planowane Efekty: Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Firma Forner jest beneficjentem  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). W jego ramach realizujemy projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Forner Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w branży meblarskiej” oraz projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Forner Sp. z o.o. poprzez zastosowanie innowacyjnych produktów i usług oraz wykorzystanie ICT w branży meblarskiej”.

OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe z dnia: 15.09.2016 r. na realizację audytu wzorniczego w firmie Forner Sp. z o.o. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”

Zapraszam do składania ofert na usługę przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej, zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania

W dniu 28.09.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach planowanego do realizacji projektu w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję  – etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W wyniku dokonanej analizy ofert do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę:

AB STUDIO Anna Bedlicka – Góźdź

Zapytanie ofertowe z dnia: 08-12-2015  na realizację audytu wzorniczego w firmie Forner Sp. z o.o. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”

powrót
Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie
powrót